Hamran boligfelt

Arbeidet med planleggingen av Hamran boligfelt går fremover, og her er en smakebit på hvordan området vil bli.

Grunneier Kristian Nylende Hansen har sammen med Feste landskapsarkitekter utarbeidet tomteplan for boligfeltet i Hamran, og de har som mål at reguleringsplanen skal bli klar til påske. Om alt går som ønsket vil det være klart til å starte infrastrukturarbeidet etter sommerferien.

Planen inneholder 18 tomter. Det legges til rette for romslige tomter, men med litt ulik størrelse (0,85 daa til 1,9 daa).Sentralt i området er det planlagt lekeplass/sosial samlingsplass. Det er lagt opp til snarveger og gangveger som fører ut til eksisterende turveg og Hamran hoppanlegg.

Vi ønsker lykke til med videre arbeid, og ser frem til disse unike tomtene i Tolga sentrum hvor du kan spenne på deg slalomskia eller hoppskia utafor husdøra.

Vil du vite mer?

Stine Ringnes

Feste NordØst

sr@feste.no

99235877

Kristian Nylende Hansen

Grunneier

976 35 898